top of page

SUPPORT

Uw zwemwater in conditie houden vraagt de nodige zorg en aandacht. U kan steeds rekenen op onze expertise voor het onderhoud van uw zwembad. We helpen u graag op weg met de meest voorkomende problemen. 

01/

Groen water, gladde bodem en wanden

- pH controleren / bijstellen

- Shockchlorering toepassen (pomp continue laten draaien + evt jetstream)

- Filter enkele keren terugspoelen
- Bad afdekken wanneer niet in gebruik
- Cyanzuurgehalte meten (evt water verversen)

02/

Troebel water, kalkafzetting

Water is uit balans: meet pH, temperatuur, hardheid en alkaliteit. Evt corrigeren

03/

Troebel water (melkachtig)

- pH-waarde corrigeren.

- Pomp / filterinstallatie continue laten draaien of installatie stopzetten en vlokmiddel laten bezinken, dan wegzuigen

04/

Zwevende deeltjes

Filterfijnheid verbeteren: gebruik bijvoorbeeld vlokmiddel. Een of meerdere vloktabletten in de skimmermand zorgen ervoor dat de fijne deeltjes op het filterbed opgevangen worden.
Let op: filter vervuilt sneller dan normaal. Op terug- en naspoelen

05/

Bruin water

Bij ijzeroxide: bad leegpompen (indien mogelijk)
Schoonmaken en vullen met leidingwater (drinkwaterkwaliteit)
Bij bruine alg: zie groenwater / alg

06/

pH instabiel

Meet de alkaliteit. Stel deze d.m.v. alk+ of alk- met kleine beetjes bij. NIET in één keer. Geleidelijk aanpassen is hier geboden

07/

Troebel water, gladde wanden, chloorlucht, pijn aan ogen

- pH meten (corrigeren, streefwaarde 7,2)

- Shockchloordosering toepassen, zorg voor een vrij chloorgehalte van bijvoorbeeld 5 mg/l

- Als er teveel gebonden chloor is de filter ca. 10 min terugspoelen en vervolgens naspoelen

- Waterpeil aanvullen met vers leidingwater

- Vloktablet(ten) in skimmer leggen en filteren tot troebelheid is opgelost

08/

Melkachtig / troebel water, ruwe wanden
shockchlorering geeft geen resultaat

pH waarde meten / corrigeren, vloktabletten in skimmermand leggen, continue filteren

09/

Groen, helder water

pH waarde meten / corrigeren, shockchlorering toepassen, vloktabletten in skimmermandje, continue filteren

10/

Zwartbruin, bruin, troebel water

pH waarde meten / corrigeren, shockchlorering toepassen, vloktabletten in skimmermandje, continue filteren

11/

Water schuimt

Bad gedeeltelijk leegpompen, bijvullen met vers leidingwater. Hierdoor zakt de schuimconcentratie

12/

Corrosie aan metalen

pH en koper meten / corrigeren.
Shockchlorering / vloktablet(ten) in skimmermand

bottom of page