winkel

Uw zwemwater in conditie houden vraagt de nodige zorg en aandacht.

Mocht u op een van onderstaande problemen stuiten, dan lost u ze als volgt op:

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
     
Groen water, gladde bodem en wanden Algen / lichtinval pH controleren / bijstellen
  Slechte desinfectie Shockchlorering toepassen (pomp continue laten draaien + evt jetstream)
  Te veel cyanuurzuur Filter enkele keren terugspoelen
Bad afdekken wanneer niet in gebruik
Cyanzuurgehalte meten (evt water verversen)
     
Troebel water, kalkafzetting Kalk laat los uit water Water is uit balans: meet pH, temperatuur, hardheid en alkaliteit. Evt corrigeren
     
Troebel water (melkachtig) Teveel vlokmiddel in bad
Aluminium product in badwater
pH-waarde corrigeren. Pomp / filterinstallatie continue laten draaien of installatie stopzetten en vlokmiddel laten bezinken, dan wegzuigen
     
Zwevende deeltjes Geen afdoende filterwerking Filterfijnheid verbeteren: gebruik bijvoorbeeld vlokmiddel. Een of meerdere vloktabletten in de skimmermand zorgen ervoor dat de fijne deeltjes op het filterbed opgevangen worden.
Let op: filter vervuilt sneller dan normaal. Op terug- en naspoelen
     
Bruin water Ijzeroxide, bruine alg Bij ijzeroxide: bad leegpompen (indien mogelijk)
Schoonmaken en vullen met leidingwater (drinkwaterkwaliteit)
Bij bruine alg: zie groenwater / alg
     
pH instabiel Alkaliteit niet in orde Meet de alkaliteit. Stel deze d.m.v. alk+ of alk- met kleine beetjes bij. NIET in één keer. Geleidelijk aanpassen is hier geboden
     
Troebel water, gladde wanden, chloorlucht, pijn aan ogen Teveel belasting en daardoor teveel gebonden chloor
  • pH meten (corrigeren, streefwaarde 7,2)
  • Shockchloordosering toepassen, zorg voor een vrij chloorgehalte van bijvoorbeeld 5 mg/l
  • Als er teveel gebonden chloor is de filter ca. 10 min terugspoelen en vervolgens naspoelen
  • Waterpeil aanvullen met vers leidingwater
  • Vloktablet(ten) in skimmer leggen en filteren tot troebelheid is opgelost
     
Melkachtig / troebel water, ruwe wanden
shockchlorering geeft geen resultaat
Uitval van kalkdeeltjes door te hoge pH waarde pH waarde meten / corrigeren, vloktabletten in skimmermand leggen, continue filteren
     
Groen, helder water Ijzer / koperoxide pH waarde meten / corrigeren, shockchlorering toepassen, vloktabletten in skimmermandje, continue filteren
     
Zwartbruin, bruin, troebel water Ijzer in water (bronwater gebruikt) pH waarde meten / corrigeren, shockchlorering toepassen, vloktabletten in skimmermandje, continue filteren
     
Water schuimt Teveel anti-alg gebruikt of reinigingsproducten Bad gedeeltelijk leegpompen, bijvullen met vers leidingwater. Hierdoor zakt de schuimconcentratie
     
Corrosie aan metalen pH waarde te laag, teveel koper in water pH en koper meten / corrigeren.
Shockchlorering / vloktablet(ten) in skimmermand